Přenosný hasicí přístroj vodní pod stálým tlakem
 V 6 LE a V 9 LE

Přenosný vodní hasicí přístroj s označením V 6 LE / V 9 LE je naplněn vodou s přísadou mrazuvzdorné látky o objemu 6 a 9  l. Hasicí přístroj je určen na hašení požárů třídy A. 
Přístroj pracuje v teplotním rozsahu teplot -20 až + 60 °C.

ČSN EN 3

 

Hasivo a hasební účinek

Hasicí přístroj V 6 LE a V 9 LE

Jako hasivo je v tomto hasicím přístroji používána voda s přísadou nejedovaté soli (potaš – uhličitan draselný). Hasební účinek spočívá v ochlazování hořící látky. Hasicí roztok odebírá teplo a odpařuje se. Vzniklá pára zamezuje přístupu vzduchu a působí dusivě na proces hoření.

Použití

Vodní hasicí přístroj je určen na hašení požárů třídy:

Třída "A"

látky pevné hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů)- např. dřevo, papír,slámu, uhlí, textil

Pozor !
Vodní hasicí přístroj
nesmí být použit na hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a pro hašení látek třídy D, např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem.


Hasicí přístroj má válcovitý tvar. Nádoba je ocelová, opatřená proti korozi povrchovou ochranou vně i uvnitř. Přístroj je po vytržení pojistky připraven k činnosti. 
Přetlak v hasicím přístroji je 1 MPa (10 bar) při teplotě 20
°C. Po stisknutí páky ventilu je hasivo vystřikováno přes pevně zabudovaný ventil pryžovou hadicí s hubicí na hořící předmět. Hasicí látku směřujte do ohniska požáru. Hašení je možné přerušit uvolněním spouštěcí páky ventilu – hasicí přístroj je odstavitelný.
S přístrojem je dodáván věšák.
Plnění přístrojů, kontrolu a servis provádějí specializované opravny.

 

Technická data

 

Výrobce: Tepostop s.r.o. Přelouč

TYP

V 6 LE

V 9 LE

Výška HP

mm

590

620

Průměr nádoby

mm

150

180

Max. hmotnost HP

kg

13,6

17

Množství hasiva

l

6

9

Min. doba činnosti

sec

30

50

Účinný dostřik

m

8

8