Třídy požárů dle ČSN EN2

Třída Požár třídy A

- látky pevné hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů) např. dřevo, papír, sláma, uhlí, textil

Třída "B" Požár třídy B

- látky kapalné hořící plamenem, např. benzín, olej, benzol, laky, dehet, líh, tuky, ředidla

Třída Požár třídy C

- látky plynné hořící plamenem např. metan, propan, svítiplyn, vodík, acetylen

Požár třídy D

- látky z lehkých alkalických kovů hořící plamenem např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem