Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový)

S 4 x 30

Přístroj se skládá z jednonápravového odpruženého osvětleného podvozku s pláštěm 165 R 13 jehož oj je přizpůsoben jak na ruční tažení, tak i na tažení motorovým vozidlem, 4x ocelové lahve, které jsou vždy dvě a dvě  navzájem propojeny spojovacím potrubím, pákovým ventilem s vysokotlakou hadicí s proudnicí na kysličník uhličitý. Přístroj se uvádí do provozu sklopením páky pákových ventilů o 90°.

Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu teplot od - 30°C do + 30 °C.

 

Použití

Jsou vhodné k hašení a lze s nimi účinně hasit požáry:

Náplní a výtlačným prostředkem je oxid uhličitý. Hasicí přístroj je možné použít na hasení tříd požáru.:

Třída "B" Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu. Třída "C" Požáry plynů

POZOR ! Vytlačované hasivo má teplotu cca -75°C.

Hasivo je možné použít na zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

POZOR! Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít, podobně jako u přístrojů práškových, k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.

 

Hasivo a hasicí účinek

 

Oxid uhličitý CO2.
Účinek hašení je založen na ochlazování a zamezení přístupu vzduchu k hořícímu předmětu.

 

Technická data

 

Výrobce: KODRETA MYJAVA, SR

TYP

S 4x30

Výška hasicího přístroje ve vodorovné poloze (max.)

mm

900

Délka hasicího přístroje ve vodorovné poloze (max.)

mm

2250

Šířka hasicího přístroje

mm

1530

Max. hmotnost hasicího přístroje

kg

525

Hmotnost náplně

kg

120

Účinný dostřik (min).

m

3

Min. doba činnosti

sec

240

Max. rychlost na komunikaci / v terénu

km/h

60 / 10