Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový)

S 1 x 30

Přístroj se skládá z jednonápravového podvozku, ocelové lahve s pákovým ventilem a vysokotlaké hadice s proudnicí na kysličník uhličitý. Přístroj se uvádí do provozu sklopením páky pákového ventilu o 90°. Přístroj se přemisťuje ručním tažením.

Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu teplot od - 30°C do + 30 °C.

 

Použití

Jsou vhodné k hašení a lze s nimi účinně hasit požáry:

Náplní a výtlačným prostředkem je oxid uhličitý. Hasicí přístroj je možné použít na hasení tříd požáru.:

Třída "B" Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu. Třída "C" Požáry plynů

POZOR ! Vytlačované hasivo má teplotu cca -75°C.

Hasivo je možné použít na zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

POZOR! Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít, podobně jako u přístrojů práškových, k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.

 

Hasivo a hasicí účinek

 

Oxid uhličitý CO2.
Účinek hašení je založen na ochlazování a zamezení přístupu vzduchu k hořícímu předmětu.

 

Technická data

 

Výrobce: KODRETA MYJAVA, SR

TYP

S 1x30

Výška hasicího přístroje ve vodorovné poloze (max.)

mm

850

Délka hasicího přístroje ve vodorovné poloze (max.)

mm

1880

Šířka hasicího přístroje (max.)

mm

750

Max. hmotnost hasicího přístroje

kg

126

Hmotnost náplně

kg

30

Účinný dostřik (min).

m

3

Min. doba činnosti

sec

60