Přenosný hasicí přístroj pěnový pod stálým tlakem
 PP 6 LE

Přenosný pěnový hasicí přístroj s označením PP 6 LE je naplněn vodou s pěnidlem (3% pěnidla AFFF – Pyrocool AR) o celkovém objemu 6 l. 
Přístroj je pod stálým tlakem, použití na hašení požárů třídy A, B. 
Přístroj pracuje v teplotním rozsahu teplot 0 až + 60 °C.

ČSN EN 3

 

Hasivo a hasební účinek

Hasicí přístroj PP 6 LE

Jako hasivo je v tomto hasicím přístroji používána voda a 3% AFFF – pěnidlo PYROCOOL AR. Hasební účinek spočívá v chladícím a dusícím efektu. Vytvořená vrstva pěny zabraňuje přívodu okysličovadla k hořící látce.

Použití

Pěnový hasicí přístroj je určen na hašení požárů třídy:

Třída "A"

látky pevné hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů)- např. dřevo, papír,slámu, uhlí, textil

Třída "B"

látky kapalné hořící plamenem - např. benzín, olej, benzol, laky, dehet, líh, ředidla, tuky

Pozor !
Pěnový hasicí přístroj
nesmí být použit na hašení požárů elektrických zařízení pod napětím a pro hašení látek třídy D, např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem.

Tlak uvnitř hasicího přístroje je kontrolovatelný na zabudovaném manometru v hlavě ventilu.


Hasicí přístroj PP 6 LE má válcovitý tvar. Nádoba je ocelová, opatřená proti korozi povrchovou ochranou vně i uvnitř. Spouštěcí ventil je pevně zabudován v plášti hasicího přístroje. Přístroj je po vytržení pojistky připraven k činnosti.
Přetlak v hasicím přístroji je 1 MPa (10 bar) při teplotě 20
°C. Po stisknutí páky ventilu je hasivo vytlačováno stoupací trubkou přes pevně zabudovaný ventil pryžovou hadicí s pěnotvornou hubicí na hořící předmět. Hasivo pokládejte v souvislé vrstvě na hořící předmět. Hašení je možné přerušit uvolněním spouštěcí páky ventilu – hasicí přístroj je odstavitelný.
S přístrojem je dodáván věšák.
Hasicí přístroj je dodáván v provozuschopném stavu. Užívání musí být v souladu s platnými směrnicemi pro provoz hasicích přístrojů. V průběhu životnosti a po každém použití je povinností uživatele zajistit kontrolu v servisu.

Technická data

 

Výrobce: Tepostop s.r.o. Přelouč

TYP

PP 6 LE

Výška HP

mm

590

Průměr nádoby

mm

150

Max. hmotnost HP

kg

10,6

Množství náplně

l

6

Min. doba činnosti

sec

30

Výtlačný plyn

 

dusík