Přenosný hasicí přístroj práškový pod stálým tlakem
PG 4 LE a PG 6 LE

Přenosný práškový hasicí přístroj s označením PG4LE / PG6LE je naplněn hasicím práškem o hmotnosti 4 kg/6 kg. Přístroj je natlakován výtlačným prostředkem, použití na hašení požárů látek požární třídy A, B, C.
Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu teplot od - 20°C do + 60°C.

ČSN EN 3

 

Použití

 Hasicí přístroj PG 4 LE

 Hasicí přístroj PG 6 LE

Hasicí přístroj je naplněn univers. has.práškem. Lze s ním účinně hasit požáry třídy :

Třída

látky pevné hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů)- např. dřevo, papír,slámu, uhlí, textil

Třída

látky kapalné hořící plamenem - např. benzín, olej, benzol, laky, dehet, líh, ředidla, tuky

Třída

látky plynné hořící plamenem-např. metan, propan, svítiplyn, vodík, acetylen

Látky třídy A, B, C při současném zapojení elektrického proudu s napětím do 1 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti.

POZOR! Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít, podobně jako u přístrojů CO2 (sněhových), k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.


Předností prášku je okamžité ztlumení plamenů hašeného ohně,dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatost, dlouhodobá skladovatelnost. Úspěch hašení je závislý na vzdálenosti mezi požárem a hasicím přístrojem, který umožňuje zasáhnout oblakem hasicího prášku celý požár. Doporučujeme hasit přerušovaně.

Hasicí prášek usměrňuje do ohniska plamenů, aby prachový oblak zakrýval oheň. Hašení možno přerušovat uvolněním spouštěcí páky ventilu- hasicí přístroj je odstavitelný. K upevnění přístroje je dodáván držák nebo věšák.

Hasicí přístroj je dodáván v provozuschopném stavu. Užívání musí být v souladu s platnými směrnicemi pro provoz has.přístrojů. V průběhu životnosti a po každém použití je povinností uživatele zajistit kontrolu ve specializované opravně nebo servisu.

 

Technická data

 

Výrobce: Tepostop s.r.o. Přelouč

TYP

PG 4 LE

PG 6 LE

Výška hasicího přístroje max.

mm

419

590

Průměr nádoby

mm

150

150

Max. hmotnost hasicího přístroje

kg

7,2

11

Hmotnost náplně

kg

4

6

Účinný dostřik

m

4

4

Min. doba činnosti

sec

8

12

Výtlačný plyn (dusík N)

kg

0,048

0,08

 

Držák na zavěšení je součástí hasícího přístroje:

Bezpečnostní automobilový držák není součástí hasícího přístroje.
Je dodáván pro upevnění přístroje v autobusech, ve vlacích, v metru,
ve vozidlech MR, v zemědělských, stavebních strojích apod.:

Ochranný průhledný plastový kryt pro hasící přístroje: