Přenosný hasicí přístroj práškový pod stálým tlakem
PG 1 LE, PG 2 LE

Přenosný hasicí přístroj s označením PG 1 LE, PG 2 LE je naplněn hasicím práškem o hmotnosti 1 resp. 2 kg. Přístroj je natlakován výtlačným prostředkem, použití na hašení požárů látek požární třídy A, B, C i do 1 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti.
Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu teplot od - 20°C do + 60°C.

ČSN EN 3

 

Použití

 

Hasicí přístroje

Hasicí přístroj je naplněn univers. has.práškem. Lze s ním účinně hasit požáry třídy :
Třída -látky pevné hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů)- např. dřevo, papír,slámu, uhlí, textil
Třída - látky kapalné hořící plamenem - např. benzín, olej, benzol, laky, dehet, líh, ředidla, tuky
Třída -látky plynné hořící plamenem-např. metan, propan, svítiplyn, vodík, acetylen

látky třídy A, B, C při současném zapojení elektrického proudu s napětím do 1 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti.

POZOR! Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít, podobně jako u přístrojů CO2 (sněhových), k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.

 

Předností prášku je okamžité ztlumení plamenů hašeného ohně,dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatost, dlouhodobá skladovatelnost. Úspěch hašení je závislý na vzdálenosti mezi požárem a hasicím přístrojem, který umožňuje zasáhnout oblakem hasicího prášku celý požár. Doporučujeme hasit přerušovaně.

 

Hasivo a hasicí účinek

Tento hasicí přístroj obsahuje has.prášek vyrobený z fosforečnanu amonného . Účinek hasiva je založen na zpomalování reakce hoření vnikáním částeček prášku do ohně- zamezení přístupu vzduchu k hořícímu předmětu.

Technický popis

Hasicí přístroj je dodáván v provozuschopném stavu. Užívání musí být v souladu s platnými směrnicemi pro provoz has.přístrojů. V průběhu životnosti a po každém použití je povinností uživatele zajistit kontrolu ve specializované opravně nebo servisu.

 

 

Technická data

 

Výrobce: Tepostop s.r.o. Přelouč

TYP

PG 1 LE

PG 2 LE

Výška hasicího přístroje max.

mm

304

310

Průměr nádoby

mm

80

110

Max. hmotnost hasicího přístroje

kg

2

3,9

Hmotnost náplně

kg

1

2

Účinný dostřik

m

2

4

Min. doba činnosti

sec

6

6

Výtlačný plyn (dusík N)

kg

0,01

0,015

Bezpečnostní držák je součástí hasícího přístroje, ale je možno jej dodat i zvlášť jako náhradní díl.