*

Hydrantové systémy

s tvarově stálou hadicí dle ČSN 73 0873

-------------------------------------- (tato stránka není ještě kompletní)-------------------------------------

Zpět

Hydrantové systémy typ D-25

Ceník hydrantových systémů

Hydrantové systémy typ C-52

 

Hydrantový systém se skříní a instalací na zeď

Hydrantový systém se skříní a instalací do výklenku ve zdi.

Hydrantový systém s instalací navijáku přímo na zeď.

 

Prohlášení o shodě:

Hydrantové systémy pro prvotní hasební zásah uvnitř objektu odpovídají revidované ČSN 73 0873. Současně je shodný s požadavky EN 671-1, podle které byl systém autorizován akreditovanou evropskou zkušební laboratoří.

Popis zařízení:

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí, s alternativami průtokového množství Q < 1,1 l/s nebo Q > 1,1 l/s.

Zařízení se skládá z ručně ovládaného přítokového kohoutu (vstup DN 25), tvarově stálé přívodní hadice, otočného navijáku s dodávkou vody středem, tvarově stálé pryžové hadice DN 19 nebo DN 25 o délce 20 nebo 30 m, uzavírací otočné proudnice o započitatelném průměru výstřikové hubice 7 mm nebo 10 mm. Celý systém lze instalovat do skříně s montáží na povrch nebo do výklenku ve zdi, případně jej lze instalovat přímo na zeď bez skříně.

Instalace systému:

Pro instalaci je nutné zajistit potřebný stavební a manipulační prostor (limitující rozměry jsou uvedeny u jednotlivých skříní) a přívod vody dimenze DN 25. Minimální přetlak pro hydrantový systém je stanoven v ČSN 73 0873 a činí 0,2Mpa (při plném odběru u hydraulicky neméně příznivého výtoku). Hmotnost zařízení je vázána na délku hadice a činí 17 - 25 kg/ks.

Použití:

Po otevření skříně (je-li instalována) ověříme, zda je výstřiková proudnice uzavřena. Otevřením páky přítokového kohoutu celý systém zavodníme. Tahem za proudnici nastavíme naviják do požadovaného směru, odvineme příslušnou délku hadice a v místě hašení otevřeme proudnici, která umožňuje okamžité hašení tříštivým nebo kompaktním proudem (při plném otevření proudnice). Přerušení dodávky se provede uzavřením proudnice.

 


 **

Model A

Hydrantový systém se skříní a instalací na zeď

typ

O hadice

(mm)

délka hadice

(mm)

rozměry (mm)

Š x V x H

min. průtok při tlaku 0,2 MPa

(l/s)

A 19/20

19

20

700 x 700 x 160

> 0,3

A 19/30

19

30

700 x 700 x 160

> 0,3

A 25/20

25

20

700 x 700 x 200

> 1,1

A 25/30

25

30

700 x 700 x 285

> 1,1

 

Zpět


 

Model B

Hydrantový systém se skříní a instalací do výklenku ve zdi

typ

O hadice

(mm)

délka hadice

(mm)

rozměry (mm)

Š x V x H

min. průtok při tlaku 0,2 MPa

(l/s)

B 19/20

19

20

696 x 696 x 110

> 0,3

B 19/30

19

30

696 x 696 x 110

> 0,3

B 25/20

25

20

696 x 696 x 225

> 1,1

B 25/30

25

30

696 x 696 x 280

> 1,1

 

Zpět


 

Model C

Hydrantový systém s instalací navijáku přímo na zeď

typ

O hadice

(mm)

délka hadice

(mm)

rozměry (mm)

Š x V x H

min. průtok při tlaku 0,2 MPa

(l/s)

C 19/20 A

19

20

675 x 630 x 230

> 0,3

C 19/30 A

19

30

675 x 630 x 230

> 0,3

C 25/20 A

25

20

675 x 630 x 230

> 1,1

C 25/30 A

25

30

675 x 630 x 230

> 1,1

 

Zpět


**

Hydrantové systémy typ D-25

 

Technický popis:

 Kompletní hydrantová skříň se skládá z vlastní skříně, hydrantového kohoutu 25, spojovací tvarově stálé hadice D25 o délce 950 mm, průtokového navijáku uloženého na výkyvném ramenu, z tvarově stálé hadice D25 PES-R, s možností různých délek (15, 20, 25 a 30 m) navinuté na navijáku a sprchové proudnice 25.

Skříň je vyrobena z ocelového plechu tl. 1 mm a má vnější rozměry 590 x 650 x 210 mm pro hadice délek 20 a 15 m nebo rozměry 590 x 650 x 310 mm pro hadice délek 25 a 30 m.

V zadní stěně jsou dva oválné otvory pro zavěšení na zeď. Skříň je možno instalovat též do stěny. Rám skříně je vyplněn deskou z průhledného plastu tl. 3 mm, která je předřezána. Přístup k hydrantu v případě požáru je možný po rozlomení desky úderem.

Proudnici tvoří těleso proudnice s pevnou hubicí průměru 8,36 mm se snímatelnou hubicí průměru 6,44 mm vyrobených z plastu, dále je součástí proudnice kulový kohout z mosazi umožňující nastavení plného nebo sprchového proudu. Hmotnost proudnice je 0,39 kg.

Průtoky v závislosti na tlaku vody před proudnicí uvádí Tabulka č.1.

Délku dostřiku a úhel výstřiku sprchového proudu uvádí Tabulka č.2.

 

Hydraulická ztráta soustavy s proudnicí:

Při průtoku 24 l/min

Tlak před soustavou 0,1 Mpa

0,014 Mpa

Při průtoku 64,5 l/min

Tlak před soustavou 1,0 MPa

0,126 Mpa

 


Tabulka1

Průtoky v závislosti na tlaku vody před proudnicí.

Tlak před proudnicí v MPa

Průměr hubice

A 6,44 mm

A 8,36 mm

Plný proud

Sprchový proud

Plný proud

Sprchový proud

0,1

0,2

0,3

0,4

24,5

34,2

41,5

46,8

24,3

33,8

41,1

46,6

43,4

60,2

73,7

85,2

42,1

58,6

71,0

82,7

0,5

50,8

51,1

95,2

92,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

55,3

59,1

62,2

65,6

68,6

55,6

59,3

62,9

66,4

69,5

103,1

111,0

116,8

124,2

131

103,4

111,4

119,2

126,3

133,1

Poznámka: Zkoušeny byly 3 vzorky, uvedeny jsou střední hodnoty. 

Zpět


Tabulka2

Délka dostřiku a úhel výstřiku sprchového proudu.

  

Tlak před proudnicí (MPa)

Průměr hubice

A 6,44 mm

A 8,36 mm

Plný proud

Sprchový proud

Plný proud

Sprchový proud

Délka dostřiku (m)

Délka dostřiku (m)

 Úhel výstřiku (° )

Délka dostřiku (m)

Délka dostřiku (m)

 Úhel výstřiku (° )

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

8,2

12,7

13,5

13,7

14,3

13,8

13,8

14,5

15,0

15,2

6,0

7,7

8,7

8,3

8,3

8,5

8,7

9,2

9,3

9,3

16

18

21

24

26

24

23

23

23

22

9,3

12,7

15,3

16,0

15,7

16,7

17,3

18,2

18,7

18,8

5,8

7,2

7,7

7,5

7,7

8,5

8,8

8,8

9,2

9,5

27

30

32

31

30

32

32

32

32

32

Poznámka: měřeno při náměru 15° a výšce středu průřezu ústí hubice 1 m nad terénem.

Zpět


 

 

SNH C52

SNH D25

 

Zpět


***

Cenová nabídka hydrantových systémů

Hydrantové systémy typu D s tvarově stálou hadicí dle novelizované ČSN 73 0873.

Výrobce

Průměr / délka hadice

Rozměr skříně

Š x V x H

Celoplechová

Prosklená

Pavli & Hartman (ČR)

25 / 20

650 x 650 x 285

na dotaz

na dotaz

25 / 30

na dotaz

na dotaz

R.M.Manfredi (Itálie)

25 / 20

700 x 700 x 210

na dotaz

na dotaz

25 / 30

700 x 700 x 310

na dotaz

na dotaz

NOHA (Norsko)

A 19 / 20

700 x 700 x 160

na dotaz

- - -

A 19 / 30

na dotaz

- - -

A 25 / 20

700 x 700 x 200

na dotaz

- - -

A 25 / 30

700 x 700 x 285

na dotaz

- - -

B 19 / 20

696 x 696 x 110

na dotaz

- - -

B 19 / 30

na dotaz

- - -

B 25 / 20

696 x 696 x 225

na dotaz

- - -

B 25 / 30

696 x 696 x 280

na dotaz

- - -

C 19 / 20

675 x 630 x 230

na dotaz

- - -

C 19 / 30

na dotaz

- - -

C 25 / 20

na dotaz

- - -

C 25 / 30

na dotaz

- - -

Ceny jsou na dotaz.