Přenosný hasicí přístroj pod stálým tlakem s hasivem
HALOTRON I. HL2E

Přenosný hasicí přístroj s označením HL 2 je naplněn HALOTRONEM I. o hmotnosti 2 kg. Přístroj je natlakován výtlačným prostředkem (ARGON). Hasicí látka HALOTRON I. je ekologickou náhradou Halonů (1211, 1011, 2402,...) a halonových alternativ (FM 100,...).

 

Použití:

Hasicí přístroj HL2E

 Přístroj je určen na hašení požárů:

Třída "B"   hořlavých kapalin

Třída "C"   plynů

a elektrických zařízení pod napětím (1000 V ze vzdálenosti 1 m)


Hasicí přístroj se připraví k činnosti vytržením pojistky. Po stisknutí spouštěcí páky ventilu, začne z trysky stříkat hasivo. Tlak v hasicím přístroji je kontrolovatelný na zabudovaném tlakoměru. Proud hasiva usměrňujte do ohniska požáru a rychlým kmitavým pohybem do stran haste požár od nejbližšího bodu k nejvzdálenějšímu, nejlépe ve směru případného větru.

 

Technická data

 

Výrobce: Tepostop s.r.o. Přelouč

TYP

HL 2E

Hmotnost náplně

kg

2 (-0,1)

Hasivo

 

HALOTRON I.

Výtlačný plyn

 

Argon

Provozní tlak

MPa

0,7 (+0,1)

Výška přístroje

mm

318

Průměr nádoby

mm

110

Minimální doba činnosti

sec

6

Účinný dostřik

m

4

Max. hmotnost přístroje

kg

3,9

Pracovní schopnost

° C

-20 až +60