Vzduchopěnový hasicí přístroj VP9Ti

 

Technické údaje hasicího přístroje

 

Výrobce: HASTEX & HASPR s.r.o.

Označení has. přístroje výrobcem

VP 9 Ti

Použitelný na hašení tříd požáru

A, B

Náplň

Směs vody a pěnidla AFFF

Množství náplně - l

9

Minimální dostřik - m

6

Zkušební tlak - MPa

2,5

Provozní tlak - MPa v teplotním funkčním rozsahu

1,2+0,3

Teplotní funkční rozsah - ° C

+ 2° C až + 60 ° C

Minimální doba použitelnosti - s

cca 45

Výtlačný prostředek

vzduch

Celková hmotnost naplněného hasicího přístroje - kg

cca 16

 

 

Popis hasicího přístroje

Hasicí přístroj

Přenosný hasicí přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná náplní (směs vody a pěnidla AFFF). Nádoba je plynotěsně uzavřená ventilem, který je ovládán pákou. Náplň se nachází v nádobě pod stálým tlakem stlačeného vzduchu, který v případě použití hasicího přístroje vytláčí hasivo přes stoupací trubku, ventil, hadici a hubici na požár. Poloha páky je zajištěná na tělese ventilu zajišťovacím kolíkem, Provozní tlak hasicího přístroje se kontroluje na stupnici manometru, který je našroubován do tělesa ventilu. Hasicí přístroj je přizpůsobený na zavěšení do věšáku.

Použití hasicího přístroje

Po spozorování požáru sundáme hasicí přístroj z věšáku a přeneseme do blízkosti ohně, kde ho položíme na rovný podklad. Jednou rukou uchopíme hadici v blízkosti hubice a druhou rukou vytáhneme zajišťovací kolík, čímž se uvolní páka ventilu. Stlačením páky ventilu vychází náplň z hasicího přístroje hubicí na požár. Proud hasiva nasměrujeme do ohniska požáru.

 

 

Co s hasicím přístrojem během jeho životnosti

  • Hasicí přístroj podléhá minimálně jednou za 12 měsíců kontrole oprávněnou osobou - kontrolorem hasicích přístrojů.
  • Jednou za čtyři roky podléhá nádoba hasicího přístroje periodické tlakové zkoušce na zkušební tlak.
  • Hasicí přístroj po použití je nutné naplnit v oprávněné organizaci, i po částečném vystříkání.
  • Životnost hasicího přístroje je 25 let.

Použitelnost hasicího přístroje VP9Ti

Třída "A"

 

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např.: dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.

 

Třída "B"

 

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např.: benzín,olej, barvy, alkohol apod.

POZOR !!!
Hasicího přístroje nesmí být použito na hašení zařízení pod napětím el. proudu.