Vodní hasicí přístroj pod stálým tlakem V6Ti, V9Ti

Technické údaje hasicího přístroje

 

Výrobce: Hastex & Haspr s.r.o.

Označení hasicího přístroje výrobcem

V6Ti

V9Ti

Použitelný na hašení tříd požáru

A

Náplň

vodní roztok s mrazuvzdornou přísadou

Množství náplně - l

6

9

Minimální dostřik - m

6 - 8

Zkušební tlak - MPa

2,5

2,5

Provozní tlak - MPa v teplotním funkčním rozsahu

1,5 + 0,1

Teplotní funkční rozsah - ° C

-20 až + 60

Minimální doba použitelnosti - s

36

54

Výtlačný prostředek

Stlačený vzduch

Celková hmotnost naplněného hasicího přístroje - kg

12,6

18,1

Popis hasicího přístroje

 

Hasicí přístroje

V6Ti

V9Ti

Přenosný hasicí přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná náplní (směs vody a potaše). Nádoba je plynotěsně uzavřená ventilem, který je ovládán pákou. Náplň se nachází v nádobě pod stálým tlakem stlačeného vzduchu, který v případě použití hasicího přístroje vytláčí hasivo přes stoupací trubku, ventil, hadici a hubici na požár. Poloha páky je zajištěná na tělese ventilu zajišťovacím kolíkem, Provozní tlak hasicího přístroje se kontroluje na stupnici manometru, který je našroubován do tělesa ventilu. Hasicí přístroj je přizpůsobený na zavěšení do věšáku.

 

 

Použití hasicího přístroje

Po spozorování požáru sundáme hasicí přístroj z věšáku a přeneseme do blízkosti ohně, kde ho položíme na rovný podklad. Jednou rukou uchopíme hadici v blízkosti hubice a druhou rukou vytáhneme zajišťovací kolík, čímž se uvolní páka ventilu. Stlačením páky ventilu vychází náplň z hasicího přístroje hubicí na požár. Proud hasiva nasměrujeme do ohniska požáru.

Výhody hasicího přístroje

  • Při použití neztrácíte čas potřebný k vytvoření provozního tlaku (hasicí přístroj pod stálým tlakem).
  • Hasicí přístroj V6Ti a V9Ti může být umístěn i na volném prostranství, kde teplota v zimních měsících klesá pod bod mrazu. Do - 20°C.

Co s hasicím přístrojem během jeho životnosti

  • Hasicí přístroj podléhá minimálně jednou za 12 měsíců kontrole oprávněnou osobou - kontrolorem hasicích přístrojů.
  • Jednou za čtyři roky podléhá nádoba hasicího přístroje periodické tlakové zkoušce na zkušební tlak.
  • Hasicí přístroj po použití je nutné naplnit v oprávněné organizaci, i po částečném vystříkání.
  • Životnost hasicího přístroje je 25 let.

Použitelnost hasicího přístroje V6Ti , V9Ti

Náplň hasicího přístroje tvoří směs vody a potaše a je možné jej použít na hasení tříd požáru:

 

Třída "A"

 

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím , např: dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.