Práškový hasicí přístroj pod stálým tlakem
PR1e/ PR2e/ P4Te/ P6Te/ P9Te/P50T

 

 

Technické údaje hasicího přístroje

 

Výrobce: HASTEX & HASPR s.r.o.

Označení hasicího přístroje

PR 1e

PR 2e

P 6 Te

P 50 T

Použitelný na hašení tříd požáru

A B C

Náplň

FUREX ABC 40

Množství náplně - kg

1

2

6

50

Minimální dostřik - m

2

2

4

4

Zkušební tlak . Mpa

2,5

2,5

2,5

2,5

Provozní tlak - Mpa v teplot. funkčním rozsahu

1,5 + 0,1

Teplotní funkční rozsah - ° C

- 20 až +60

Minimální doba použitelnosti - s

6

6

12

100

Výtlačný prostředek

dusík nebo suchý vzduch

Celková hmotnost HP - kg

2,3

3,9

10

78

 

Hasicí přístroje PR 1e, 2e a 6Te

Hasicí přístroj P 50 T

 PR1e, PR2e, P6Te

P50T

 

Popis hasicího přístroje

Hasicí přístroj tvoří kovová nádoba naplněná hasicím práškem a plynotěsně uzavřená ventilem ovládaným pákou. Hasicí prášek je v nádobě pod stálým tlakem vzduchu nebo dusíku. Páka ventilu je zajištěná zajišťovacím kolíkem. Hodnotu provozního tlaku můžeme odečítat z manometru. Na zavěšení hasicího přístroje do pohotovostního stavu slouží věšák.

Co s hasicím přístrojem během životnosti

  • Hasicí přístroj podléhá minimálně jednou za 12 měsíců kontrole oprávněnou osobou - kontrolorem.
  • Po použití je nutné hasicí přístroj naplnit v oprávněné organizaci.
  • Po ukončení životnosti je nutné z hlediska bezpečnosti hasicí přístroj znehodnotit.

Použitelnost hasicího přístroje

Nádoba hasicího přístroje je naplněná hasicím práškem FUREX ABC 40 (resp. Neutrex ABC 70) a je ho možné použít na hasení požáru tříd:

Třída "A"

 

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např.: dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.

 

Třída "B"

 

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např.: benzín,olej, barvy, alkohol apod

 

Třída "C"

 

Požáry plynů

POZOR! Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít, podobně jako u přístrojů CO2 (sněhových), k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.