Hasicí přístroj CO2 (sněhový) S 2 KTe/ S 5 KTe

 

Technické údaje hasicího přístroje

 

Výrobce: HASTEX & HASPR s.r.o.

Označení hasicího přístroje výrobcem

S 2 KTe

S 5 KTe

Použitelný na hašení tříd požáru

B, C

Náplň

oxid uhličitý

Množství náplně - kg

2

5

Minimální dostřik - m

1,5

1,5

Zkušební tlak . Mpa

25

25

Teplotní funkční rozsah - ° C

- 30 až + 60

- 30 až + 60

Minimální doba použitelnosti - s

6

30

Výtlačný prostředek

oxid uhličitý

Celková hmotnost - naplněného HP - kg

8,6

19

 

Popis hasicího přístroje

 

Hasicí přístroje S 2 KTe a S 5 KTe

Hasicí přístroj tvoří tlaková bezešvá ocelová láhev naplněná oxidem uhličitým a plynotěsně uzavřená pákovým ventilem, kterým se uvádí hasicí přístroj do činnosti. Na pákovém ventilu je našroubována proudnice CO2, sloužící na usměrnění proudu hasiva. POZOR ! Má teplotu cca -75°C.

 

Použití hasicího přístroje

 

Po zpozorování požáru hasicí přístroj přeneseme do blízkosti ohně. Vytáhneme zajišťovací kolík, kterým je jištěná páka ventilu, a stlačením páky vychází hasivo z nádoby hasicího přístroje přes stoupací trubku, ventil a proudnici na požár.

 

 

POZOR! Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít, podobně jako u přístrojů práškových, k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.

Výhody hasicího přístroje

  • Hašenou látku nepoškuzuje (po použití se odpaří - vhodné i na potraviny).
  • Po použití je nutné hasicí přístroj znovu naplnit v oprávněné organizaci.
  • Hasicí přístroj je možné uložit na volném prostranství, kde v zimních měsících klesá teplota pod bod mrazu, ale je potřeba hasicí přístroj chránit před účinky slunečních paprsků.

Co s hasicím přístrojem během životnosti

  • Hasicí přístroj podléhá minimálně jednou za 12 měsíců kontrole oprávněnou osobou - kontrolorem.
  • Tlaková ocelová láhev podléhá minimálně jednou za 5 let periodické tlakové zkoušce na zkušební tlak.
  • Po použití se musí hasicí přístroj naplnit v oprávněné organizaci.
  • Po ukončení životnosti (max.40 let), je nutné z hlediska bezpečnosti hasicí přístroj znehodnotit.

Použitelnost hasicího přístroje

Náplní a výtlačným prostředkem je oxid uhličitý. Hasicí přístroj je možné použít na hasení tříd požáru.:

Třída "B" Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu. Třída "C" Požáry plynů