Přenosné hasicí přístroje s náplní kysličníku uhličitého

Přístroje jsou vyrobeny z vysokotlakových ocelových lahví, které se kontrolují tlakem 25 MPa. Použití k hašení požárů třídy B, C I při současném zapojení elektrického proudu do 1000V. Vhodné zejména pro hašení v chemických prostorech, na spalovací nebo elektrické motory, v laboratořích, v průmyslových objektech, na letištích. Hasicí účinek je neutrální, nezpůsobuje koroze a nezanechává žádné zbytky. POZOR! Při tvorbě hasiva vzniká teplota -75oC.