Hasicí zařízení s čistým hasivem
CA 2, CA 4, CA 6

Hasicí zařízení s čistým hasivem je účinnou náhradou za halonový hasicí přístroj. Hasicí zařízení CA 2, CA 4, CA 6 jsou naplněny čistým hasivem FE - 36 2 kg, 4 kg, 6 kg. Jsou vhodné k hašení elektronických zařízení a lze s nimi účinně hasit požáry třídy A, B,C.
Přístroj pracuje v teplotním funkčním rozsahu teplot od - 20°C do + 50 °C.

 

Použití

Hasicí zařízení CA2, CA4, CA6

Jsou vhodné k hašení a lze s nimi účinně hasit požáry:

  • veškerých elektronických zařázení
  • počítačové jednotky
  • velíny
  • telefonní ústředny
  • elektrospotřebiče
  • knihovny
  • archivy
  • sklady
  • umělé hmoty

Hasivo nepoškozuje uložená data na nosičích

Hasivo je možné použít na zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 

Hasivo a hasicí účinek

 

Bezbarvá, čirá, nevodivá kapalina bez zápachu.
Ekologické vlastnosti:
" Čisté hasivo " , jeho CDP je roven nule.
Toxikologické vlastnosti:
Hasivo je prakticky netoxické, pyrolytické zplodiny minimální.
Účinek hašení je založen na ochlazování a zamezení přístupu vzduchu k hořícímu předmětu.
Hasivo
nezpůsobuje korozi žádného materiálu.

 

Technická data

 

Výrobce: Tepostop s.r.o.

TYP

CA 2

CA 4

CA 6

CA 9

Výška hasicího přístroje max.

mm

318

419

590

711

Průměr nádoby

mm

110

150

150

150

Max. hmotnost hasicího přístroje

kg

3,9

7,2

11

14,8

Hmotnost náplně

kg

2

4

6

9

Účinný dostřik

m

4

4

4

4

Min. doba činnosti

sec

6

9

9

12

Výtlačný plyn (dusík N)

kg

0,02

0,03

0,045

0,07